Welkom op onze website

Adorp is gelegen in een van de oudste, zo niet alleroudste en best bewaard gebleven cultuurlandschappen van ons land. Verondersteld wordt dat de geschiedenis ervan enige eeuwen voor het begin van onze jaartelling is begonnen. In het toenmalige kwelderlandschap.

Adorp ligt in de gemeente Winsum in de provincie Groningen, op ongeveer 5 km van de stad Groningen, oorspronkelijk op een vrij hoge wierde. De rivier de Hunze, het huidige Reitdiep, liep vlak langs de wierde. maar verplaatste zich later in westelijke richting. Men kan de voormalige bedding nog in het landschap terug vinden.

Aan de Torenweg ligt het Hooghe Huys, een monumentale herenboerderij met een stoere uitstraling, een zogenaamde kop-hals-romp boerderij met dwars voorhuis. Het is een gezichtsbepalend object voor Adorp. Bepalend vanwege de centrale ligging in de oude dorpskern. Dit wordt versterkt doordat de boerderij op de top van een wierde ligt, plaatselijk bekend als "de bult". Het hoge statige voorhuis loopt over in een immense schuur, de zogenaamde deel, waar vroeger het vee stond.

Het Hooge Huys is gebouwd in 1875, in opdracht van P. Bril. Toen wij het pand in 2008 in bezit kregen, verkeerde de deel inmiddels in ruineuze staat. Gelukkig was het voorhuis goed intact gebleven. Na een lange en arbeidsintensieve periode van restauratie is het Hooghe Huys terug in haar prachtige staat en vormt weer de trots van Adorp. Niet alleen het pand zelf maar ook de tuin is inmiddels de moeite waard geworden. Voor ons betekent het Hooghe Huys dan ook een voorrecht.

Leven, werken in een uniek en fijn woonhuis met een lange geschiedenis en gelegen in een mooi stukje noord Groningen. Het Hoogh Huys biedt onderdak een exposite/vergader ruimtes, daarnaast organiseren wij regelmatig kamer concerten en wijnproeverijen waarover op deze site meer informatie te vinden is.

foto dateert uit 1905